Oferta edukacyjna

1. Znakomite przygotowanie wszystkich uczniów do egzaminu gimnazjalnego
Co roku uczniowie osiągają poziom wysoki i bardzo wysoki. Te wyniki kwalifikują Gimnazjum nr 4 do grupy
12 % gimnazjów w Polsce z tak znakomitymi osiągnięciami

2. Gwarancja osiągania sukcesów w konkursach( w ostatnich dwóch latach)
      - konkursy międzynarodowe – 2 laureatów
      – konkursy ogólnopolskie – 47 laureatów
      - konkursy wojewódzkie – 65 laureatów

3. Gimnazjum nr 4 za swoje osiągnięcia zostało wyróżnione przez Ministra Edukacji Narodowej tytułem SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW.


4. Wybrani uczniowie uczestniczą w projekcie WSiP-u e-Akademia Przyszłości. To ponadregionalny program rozwijania kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych i przedsiębiorczości.
Tylko 200 gimnazjów w Polsce wdraża ten program.

5. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w konkursach przedmiotowych, turniejach i zawodach sportowych. Przygotowują się do nich dzięki bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych z 
matematyki
- j. polskiego
- biologii
- chemii
- j. angielskiego
- j. niemieckiego
- j. rosyjskiego
- fizyki
- historii
- kółka teatralnego
- chóru
- zajęć szachowych

- unihokeja, siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, piłki ręcznej, tenisa stołowego, pływania

6. Gimnazjum nr 4 oferuje znakomicie wyposażone w pomoce dydaktyczne sale lekcyjne, salę gimnastyczną, siłownie, salę do gimnastyki korekcyjnej. Uczniowie na bieżąco z dwóch pracowni komputerowych, 7 tablic interaktywnych, 16 projektorów multimedialnych. Rozległe tereny z boiskami oferują możliwość odbywania lekcji wychowania fizycznego na świeżym powietrzu.

7. Nauczyciele organizują zajęcia wyrównujące ewentualne braki – organizowane według zapotrzebowań indywidualnych na bieżąco

8. Gimnazjum nr 4 realizuje program Szkoły Promującej Zdrowie w porozumieniu z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.

9. Bogata oferta działań samorządowych młodzieży gwarantuje włączenie każdego ucznia w organizację, bogatego w różnorodne imprezy, życia szkoły.

10. Czas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych : 8.00 – 16.00

11. Uczniów obowiązuje mundurek szkolny.

Gimnazjum nr 4

Rok szkolny 2018/2019

                                                 Koło humanistyczne

mgr Bogna Czajka

Środa lekcja 8

Koło języka angielskiego 

mgr Magdalena Rak – Kosiba

Piątek lekcja 9

 

 

Koło języka niemieckiego

mgr Jolanta Zoła

Czwartek lekcja 9

Koło historyczne

mgr Marta Dzik

Wtorek lekcja 0

WOS

mgr Edyta Madej

Piątek lekcja 9

Koło matematyczne

mgr Marta Dąbkowicz – Błasik

Wtorek lekcja 0

Koło fizyczne

mgr Magdalena Szafarz

Piątek lekcja 3

Koło biologiczne

mgr Kinga Matuszewska

Piątek lekcja  1

Koło geograficzne

mgr Krystyna Kiwatkowska

Piątek lekcja 4

Koło chemiczne

mgr Agnieszka Janowiec

Wtorek lekcja 0

Chór

mgr Agnieszka Grzesiak

Poniedziałek lekcja 7

Koło plastyczne

mgr Mirosława Ślusarczyk

Wtorek lekcja 7

Zajęcia komputerowe

mgr Wiesław Rudnicki

Czwartek  lekcja 9

Zajęcia pozalekcyjne

Gimnazjum nr 4

Rok szkolny 2017/2018

 

                                                 Koło humanistyczne

SALA

mgr Katarzyna Czerwonka

Piątek lekcja 8 

37

mgr Justyna Rogala

Czwartek lekcja 8

18

Koło języka angielskiego 

mgr Ewa Rudnicka

Środa lekcja 7

36

mgr Maria Wadach

Wtorek lekcja 8

39

Koło języka niemieckiego

mgr Jolanta Zoła

Czwartek lekcja 7

36

Koło historyczne

mgr Edyta Madej

Piątek lekcja 3

33

Koło matematyczne

mgr Katarzyna Goleń

Środa lekcja 8

31

Koło fizyczne

mgr Magdalena  Szafarz

Czwartek lekcja 8

31

Koło biologiczne

mgr Kinga Matuszewska

Czwartek lekcja 8

32

Koło geograficzne

mgr Krystyna Kwiatkowska

Piątek lekcja 3,9

33/30

Koło chemiczne

mgr Agnieszka Janowiec

Środa lekcja 8

31

Czwartek lekcja 8

31

Chór

mgr Agnieszka Grzesiak

Poniedziałek lekcja 7

26

Koło plastyczne

 

mgr Mirosława Ślusarczyk

Wtorek lekcja 7

18

Zajęcia komputerowe

mgr Wiesław Rudnicki

Środa lekcja 7,8

25

 

 

 

Zajęcia pozalekcyjne

Gimnazjum nr 4

Rok szkolny 2016/2017

 

                                                 Koło humanistyczne

SALA

Klasy I

mgr Renata Erban

Czwartek lekcja 7

29

mgr Katarzyna Czerwonka

Środa lekcja 7

37

Klasy II

mgr Renata Erban

Piątek lekcja 8

29

Klasy III

mgr Justyna Rogala

Czwartek lekcja 8

37

mgr Katarzyna Czerwonka

Środa lekcja 8

37

Koło języka angielskiego 

Klasy I

mgr Magdalena Rak – Kosiba

Środa lekcja 1

24

Klasy II

mgr Magdalena Wadach

Wtorek lekcja 8

39

Klasy III

mgr Anna Janusz

Poniedziałek lekcja 8

37

mgr Katarzyna  Kurowska

Poniedziałek lekcja 1

12

Koło języka niemieckiego

mgr Jolanta Zoła

Poniedziałek lekcja 8

26

Czwartek 8

36

Koło historyczne

mgr Edyta Madej

Piątek lekcja 7

38

Koło matematyczne

Klasy I

mgr Małgorzata  Przybyła

Środa lekcja 8

34

Klasy II

mgr Magdalena  Szafarz

Środa lekcja 7

31

Koło fizyczne

mgr Magdalena  Szafarz

Środa lekcja 7

31

 

Piątek lekcja 8

31

Koło biologiczne

mgr Kinga Matuszewska

 

32

Koło geograficzne

mgr Krystyna Kwiatkowska

Czwartek lekcja 7,8

30

Środa lekcja 7

30

Koło chemiczne

mgr Agnieszka Janowiec

Czwartek lekcja 7

31

Koło plastyczne

mgr Krystyna  Procner Tomkiewicz

Poniedziałek lekcja 8

19

Zajęcia sportowe

mgr Adam Pasterz

Wtorek lekcja 9,10

 

Chór

mgr Agnieszka Grzesiak

Poniedziałek  lekcja 8

30

Zajęcia komputerowe

mgr Grzegorz Tomkiewicz 

Środa/czwartek lekcja 8

25