Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz dni dodatkowo wolnych
od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 
na rok szkolny 2018/2019

2.11.2018 piątek  

21.12.2018 piątek

2.01.2019 środa

10,11,12.04.2019 środa, czwartek, piątek – egzamin gimnazjalny 

2.05.2019 czwartek