Informacje dla rodziców

Rodziców naszych uczniów zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 8.05.2019 (środa) o godzinie 16 30 .

Egzamin gimnazjalny 10,11,12.04.2019 r. 

Uczniowie klas III gimnazjum przychodzą do szkoły na 8 20

Egzamin rozpoczyna się o godzinie 9 00

REKOLEKCJE SZKOLNE

Szanowni Państwo informujemy, że od 22 lutego 2019r. nastąpi zmiana rachunku bankowego, na który należy wpłacać należności za obiady.

nr konta: 22 8627 1011 2001 0053 1878 0002

Rodziców naszych uczniów zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 13.12.2018 (czwartek) o godzinie 16 30 .
 
Informujemy, że dzień 12.11.2018r. (poniedziałek)  jest dniem wolnym zgodnie z ustawą o ustanowieniu 12 listopada święta narodowego z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Organizacja dnia 9 listopada 2018r.

               9 listopada 2018 (piątek)

Klasy gimnazjalne

udział w uroczystościach
od 8.00 i wykonywanie dodatkowych zadań pod opieką nauczycieli

 

Szanowni Państwo
W związku z obowiązującym od 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r.  w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy o obowiązującej w naszej placówce klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych: 

Rodziców naszych uczniów  zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się :

klasy II, III
17.05.2018 godzina 16.30

Rodziców naszych uczniów  zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się :

klasy II, III
22.03.2018 (czwartek) godzina 16.30

Pedagogizacja rodziców uczniów klas II gimnazjum
Program Archipelag skarbów 
godzina 16.00 sala 30

Rodziców naszych uczniów  zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się :

Klasy I - III
25.01.2018 (czwartek) godzina 16.30

Rodziców naszych uczniów  zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się :
Klasy II - III
czwartek 14.09.2017 godzina 16.30

Gimnazjum nr 4 im. Romualda Traugutta w Jaśle bierze udział w Projekcie pn. „Miasto wiedzy. Podniesienie jakości edukacji oraz poszerzenia oferty kształcenia i doskonalenia poprzez realizację zintegrowanego planu reformującego wraz
z poprawą infrastruktury w Jaśle”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
Wartość projektu 1.288.756,89 zł, dofinansowanie 1 199.221,58 zł. Okres realizacji: 30.11.2015 r. – 31.10.2017 r.

Zakres projektu obejmuje :
- budowę sieci bezprzewodowej,
- zakup sprzętu ICT,
- zakup wyposażenia do pracowni szkolnych.

 

Wywiadówka

Rodziców naszych uczniów klas I-III zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się
18.05.2017 (czwartek) godzina 16.30

REFORMA EDUKACJI

www.reformaedukacji.men.gov.pl

 

Informator o formach pomocy dostępnych na terenie miasta Jasła

Nazwa Adres     Telefon
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej   Kochanowskiego 3 134464328
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie    Rynek 18 134483440
Poradnia Leczenia Uzależnień Szopena 38    134463044
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień   Baczyńskiego 20 a 134406333
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna       Słowackiego 6 134464546
Ośrodek Pomocy Rodzinie i Szkole „Arka Młodych”    Krasińskiego 4 886329348
Sąd Rejonowy w Jaśle – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Armii Krajowej 3   134486277
Prokuratura Rejonowa ul. Armii Krajowej 3   134462683
Komenda Powiatowa Policji ul. Kościuszki 26   134438342
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Kochanowskiego 3 134464328

 

     

                     

                           

               

                   

         

         

                     

                  

   

 

Monitoring prowadzony jest przez Szkołę Podstawową nr 1 w Jaśle ul. Skargi 10,  w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia. Obejmuje on teren szkolny oraz przyszkolny. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 13 446 37 54 lub drogą elektroniczną : sekretariatzsm4@gmail.com

ROZKŁAD LEKCJI I PRZERW

1.    8 00 -    845     przerwa 5 minut
2.    8 50 -    9 35       przerwa 10 minut
3.    9 45  - 1030        przerwa 10 minut     
4.  10 40  - 11 25       przerwa 15 minut    
5.  11 40  - 1225        przerwa 15 minut
6.  12 40 -  13 25       przerwa 10 minut
7.  13 35  - 14 20       przerwa 5 minut
8.  14 25  - 15 10        przerwa 5 minut